За ФондациятаФондация "Център за безопасност и здраве при работа"

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", чрез обединяване и подкрепяне дейността на специалистите по безопасност и здраве в изградените клубове в страната, има за цел:
• Да работи за издигане престижа на професията "специалист по безопасност и здраве при работа";
• Да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организиране и активизиране на тяхната дейност, за решаване проблемите в областта на безопасността и здравето при работа;
• Да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа!

Новини

последно актуализиранa на  17.08.2017

Две трети от установените нарушения при строително-монтажни работи са свързани с безопасността и здравето при работа.

Период за провеждане на обучението: от 6-ти до 8-ми октомври 2017 г.

ИА "Главна инспекция по труда" на България разработи нов инструмент OiRA за сектора на куриерските услуги, за да помогне за идентифицирането и оценката на рисковете при предоставянето на тези услуги.

Микро и малките предприятия са гръбнакът на икономиката в ЕС. Въпреки това, малките дружества могат да се окажат в ситуация, при която да им бъде трудно да се справят с управлението на професионалната безопасност и здраве, поради липса на ресурси или на ноу-хау.

EU OSHA промотира създаването на по-здравословни работни места за младите хора!

Защитата на интересите на всички работещи, независимо от възрастта, е особено важна в контекста на Европейския стълб на социалните права, чиято цел е предоставянето на права като равни възможности и справедливи условия на труд.

Научете повече посредством безплатните ресурси за справяне с рисковете на работното място предоставени от IOSH.

Шофирате, за да отидете на работа или ръководите шофьори? В последния си филм Напо се справя с някои от рисковете за безопасността и здравето, пред които са изправени професионалните шофьори.

календар

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама